Sifrei Kodesh

Speaker Filter Box:
0510 - Krias HaTorah - (Klal 31 Siman 3) - Standing during Krias HaTorah - 5 - Aseres Hadibros.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
0511 - Krias HaTorah - (Klal 31 Siman 4-5) - Directly Touching a Sefer Torah - Reading Along with the Baal Korei - 1.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
0512 - Krias HaTorah - (Klal 31 Siman 5) - Reading Along with the Baal Korei - 2.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
0513 - Krias HaTorah - (Klal 31 Siman 6) - Standing during Krias HaTorah - 6 - The Baal Korei and the Oleh.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
?? Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Torah Perek 01 01 (18 Av 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
?? Mishnah Berurah Siman 273 Kiddush B'Mokom Seudah Seif 4-7 Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
?? Mishnah Berurah Siman 388 Seif 1;Siman 389 Seif 1; Siman 390 Seif 1 Rabbi Eliyahu Reingold 27 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 06 01 (12 Teves 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 06 02 (19 Teves 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 14 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 06 03 (26 Teves 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 24 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 06 04 Rabbi Eliyahu Reingold 25 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 06 05 (16 Adar Rishon 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 23 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 06 05 (16 Adar Rishon 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 23 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 06 06 (30 Adar Rishon 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 06 07 (28 Adar Shaini 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 07 01 (13 Nissan 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 07 02 (4 Iyar 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 24 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 07 03 (11 Iyar 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 17 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 07 04 (18 Iyar 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 08 01 (15 Tammuz 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 15 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 08 02 (5 Elul 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 25 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 08 03 (19 Elul 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 08 04; Perek 09 01 (2 Cheshvan 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 09 02 (16 Cheshvan 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Alei Shur Vol 1 Shaar 3 Daas Ktzos Drachav Perek 09 03 (1 Kislev 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min