Sifrei Kodesh

Speaker Filter Box:
Tanya II Shaar Yichud V'Emunah Perek 5, 6 (11-10-15) Rabbi Ahron Lopiansky 18 min
Tanya II Shaar Yichud V'Emunah Perek 7 (#1) (11-16-15) Rabbi Ahron Lopiansky 20 min
Tanya II Shaar Yichud V'Emunah Perek 7 (#2) (11-23-15) Rabbi Ahron Lopiansky 21 min
Tanya II Shaar Yichud V'Emunah Perek 8 (12-21-15) Rabbi Ahron Lopiansky 14 min
Tanya III Igeres HaTshuva Perek 01 Rabbi Ahron Lopiansky 13 min
Tanya III Igeres HaTshuva Perek 02, 03 Rabbi Ahron Lopiansky 16 min
Tanya III Igeres HaTshuva Perek 04 (05-11-16) Rabbi Ahron Lopiansky 16 min
Tanya Perek 1 #1 Rabbi Ahron Lopiansky 32 min
Tanya Perek 1 #2 Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Tanya Perek 2 #1 Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Tanya Perek 2 #2 Rabbi Ahron Lopiansky 29 min
Tanya Perek 3 #1 Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Tanya Perek 3 #2 Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Tanya Perek 3 #3 Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Tanya Perek 4 #1 Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Tanya Perek 4 #2 Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Tanya Perek 4 #3 Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Tanya Perek 5 Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Tanya Perek 6 Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Tiferes Yisroel III Perek 16 (Part 1b) (Excerpt from Yisro 5779 Matan Torah; The Torah's Context, Yeshiva of Far Rockaway) Rabbi Ahron Lopiansky 1 min
Tiferes Yisroel III Perek 25 (Part 1) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Tiferes Yisroel III Perek 25 (Part 2) Rabbi Ahron Lopiansky 30 min
Tiferes Yisroel III Perek 25 (Part 3) Rabbi Ahron Lopiansky 34 min
Tiferes Yisroel III Perek 25 (Part 4) (Rosh HaShana) Rabbi Ahron Lopiansky 29 min
Tiferes Yisroel III Perek 29 (Part 1) (Dec. 22, 2019) Rabbi Ahron Lopiansky 38 min