Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Ki Seizei Rabbi Yitzchak Breitowitz 43 min
Parshas Ki Setzei Rabbi Yitzchak Breitowitz 52 min
Parshas Ki Setzei - Mitzvos Rabbi Yitzchak Breitowitz 40 min
Parshas Ki Sisa Rabbi Yitzchak Breitowitz 54 min
Parshas Ki Sisa Rabbi Yitzchak Breitowitz 56 min
Parshas Ki Sisa - Shekel of Adanim Part 1 (5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 34 min
Parshas Ki Sisa - Terumas Adanim Part 2 (5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 30 min
Parshas Ki Sisa - The Two Mitzvot of Machtzit Hashekel (5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 36 min
Parshas Ki Sisa 2 Part 2 Rabbi Yitzchak Breitowitz 30 min
Parshas Korach Rabbi Yitzchak Breitowitz 51 min
Parshas Korach 5775 Rabbi Yitzchak Breitowitz 48 min
Parshas Korach 5775 Rabbi Yitzchak Breitowitz 50 min
Parshas Korach and Matnos Kehuna Rabbi Yitzchak Breitowitz 46 min
Parshas Lech Lecha Rabbi Yitzchak Breitowitz 43 min
Parshas Lech Lecha Rabbi Yitzchak Breitowitz 31 min
Parshas Lech Lecha Rabbi Yitzchak Breitowitz 33 min
Parshas Lech Lecha (Center 5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 33 min
Parshas Lech Lecha (Meshech Chochma) Rabbi Yitzchak Breitowitz 56 min
Parshas Lech Lecha - Yishmael and Mila (Center 5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 52 min
Parshas Lech Lecha -Bris Bein Habesarim Rabbi Yitzchak Breitowitz 30 min
Parshas Lech Lecha 1 Rabbi Yitzchak Breitowitz 29 min
Parshas Lech Lecha 2 Rabbi Yitzchak Breitowitz 38 min
Parshas Lech Lecha 2 Rabbi Yitzchak Breitowitz 38 min
Parshas Massai Rabbi Yitzchak Breitowitz 51 min
Parshas Mattos Rabbi Yitzchak Breitowitz 50 min