Chumash

Speaker Filter Box:
Vayeira 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 38 min
Vayeira 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 38 min
Vayeira 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 41 min
Vayelech 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 38 min
Vayelech 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 26 min
Vayelech 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 42 min
Vayeshev 2007 / 5768 Rabbi Zvi Zimmerman 42 min
Vayeshev 2008 / 5769 Rabbi Zvi Zimmerman 35 min
Vayeshev 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 21 min
Vayeshev 5768 Rabbi Zvi Zimmerman 42 min
Vayetze 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 25 min
Vayetze 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 40 min
Vayigash 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 40 min
Vayigash 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 35 min
Vayikra 2009 / 5769 Rabbi Zvi Zimmerman 32 min
Vayikra 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 43 min
Vayikra 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 40 min
Vayikra 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 41 min
Vayikra 5771 Rabbi Zvi Zimmerman 32 min
Vayishlach 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 38 min
Vayishlach 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 42 min
Vezos HaBracha 5771 Rabbi Zvi Zimmerman 39 min
Vezos Habrachah 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 46 min
Vezos Habrachah 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 43 min
Yisro 2009 / 5769 Rabbi Zvi Zimmerman 44 min